OFERTA —

Sklejka
Superform FR


Masz ognisty temperament? Superform FR to sklejka, która pasuje do Ciebie idealnie. Jej wyjątkową właściwością jest odporność… na Ciebie! Jest nasączana preparatem zmniejszającym jej palność i dymienie w reakcji na ogień, a następnie poddawana obróbce termicznej. Tak przygotowana sklejka spełnia wymagania klasy B-s1 i d0 zgodnie z dyrektywą (89/106/EWG) dotyczącą wyrobów budowlanych. Otaczaj się sprzętem, który zapewnia ci bezpieczeństwo. Nawet jeśli stracisz zimną krew.

Superform FR -sklejka elastyczna nasączona preparatem zmniejszającym jej palność jak i dymienie w reakcji na ogień a następnie poddana obróbce termicznej.
1Czym można kleić sklejkę trudnozapalną?
Sklejka trudnozapalna pomimo nasączenia preparatem spowalniającym proces palenia utrzymuje takie same właściwości adhezyjne jak standardowa sklejka. Można ją więc kleić tradycyjnym klejami do drewna.
BIURO —

GM ORFIN


ul. Leśna 33
55-040 Tyniec nad Ślęzą

Zobacz w Google Maps